Overenie certifikátu

Pred prihlásením si vždy overte, či ste pripojený na adrese https://cp.td-coop.eu/, url adresu si skontrolujte vo vašom internetovom prehliadači podľa dole uvedeného obrázku. Url adresu musí vždy začínať písmenami https, čo zaručuje bezpečné zašifrovanie dát medzi vašim počítačom a serverom.

Vždy musí byť zobrazená ikonka zámku, na ktorú keď kliknete tak sa zobrazí identifikácia webovej lokality. Vždy musí byť uvedená webová lokalita cp.td-coop.eu. Kliknite na zobraziť certifikáty, kde je uvedené komu bol certifikát vydaný (Vydaný pre cp.td-coop.eu).

Vaše prístupové údaje

Neposkytujte svoje prístupové údaje ani v prípade, ak vás niekto telefonicky, emailom, alebo akoukoľvek inou formou vyzve, aby ste poskytli tieto údaje. Spoločnosť TRADIČNÉ DRUŽSTVO nikdy nežiada člena družstva, aby poskytol prístupové údaje (prístupové údaje: email a heslo) k účtu.

SMS autentifikácia

1. Overenie totožnosti klienta - Z dôvodu vyššej bezpečnosti TRADIČNÉ DRUŽSTVO overuje totožnosť klienta zaslaním jedinečného SMS kódu na mobil uvedený v profile klienta.
2. Bezpečné potvrdenie transakcie - vždy pri odosielaní každej vami realizovanej platobnej transakcie v záverečnom kroku, obratom obdržíte jedinečný SMS kód, ktorý je vyžadovaný pri poslednom kroku odosielania platby.
Cena jednej SMS je 0.03€ bez DPH, ktorá je aktuálne platená Tradičným Družstvom