Overenie certifikátu

Pred prihlásením si vždy overte, či ste pripojený na adrese https://cp.td-coop.eu/. Url adresa musí vždy začínať písmenami https, čo zaručuje bezpečné zašifrovanie dát medzi vašim počítačom a serverom.

Vždy musí byť zobrazená ikonka zámku, na ktorú keď kliknete, tak sa zobrazí identifikácia webovej lokality. Vždy musí byť uvedená webová lokalita cp.td-coop.eu. Kliknutím na zobraziť certifikáty zistíte, komu bol certifikát vydaný (vydaný pre www.cp.td-coop.eu).

Vaše prístupové údaje

Neposkytujte svoje prístupové údaje ani v prípade, ak vás niekto telefonicky, emailom, alebo akoukoľvek inou formou vyzve, aby ste poskytli tieto údaje.
Spoločnosť TRADIČNÉ DRUŽSTVO nikdy nežiada člena družstva, aby svoje prístupové údaje (email a heslo) do TD-Pay zadával na iné miesto, než je to určené na prihlasovacom formulári na domovskej stránke cp.td-coop.eu.

SMS autentifikácia

Z dôvodu vyššej bezpečnosti TRADIČNÉ DRUŽSTVO overuje totožnosť člena zaslaním jedinečného SMS kódu na telefónne číslo uvedené v profile člena družstva.
Odosielanie sms zabezpečuje externý poskytovateľ, čo môže mať vo výnimočných prípadoch za následok oneskorenie prípadne nedoručenie kódu. Ak autorizačný kód nie je doručený včas, je potrebné ho opätovne vyžiadať.
Cena jednej SMS je 0.03€ bez DPH, ktorá je aktuálne platená Tradičným Družstvom.